Vår Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö”

Våra riktlinjer för rätt miljöbeteende är:

  • Anpassning till platsen
  • Resurshållning
  • Slutna kretslopp
  • Sunda inomhusmiljöer

Vårt miljöarbete

Hela vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:1996 sedan 1999. År 2005 uppgraderade vi till ISO 14001:2004. Vi har en tydlig miljöpolicy och en dokumenterad miljöstrategi.

Som en del av vårt miljötänkande i vår dagliga verksamhet använder vi oss bland annat av eldrivna fordon.

Detta uppnås genom att:

  • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald
  • Engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom målriktat ledarskap, utbildning och förlöpande dialog.
  • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda.
  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

Vår Kvalitetspolicy

”I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och krav på de produkter och tjänster vi erbjuder.”

Detta åstadkommer vi genom att:

hålla våra löften

vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande

skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal

hålla hög servicegrad

hålla hög och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster